Ivan Andersen banner_0.jpg

Aktuel udstilling

Udstillingsperiode 11. januar– 22. marts

Velkommen til fernisering på udstillingen Parallelforbindelser lørdag den 10. januar 2015 kl. 14 i Herskabsstalden. Udstillingen åbnes af Arkitekt MAA Birgit Rasmussen, der er medindehaver af CASA Arkitekter A/S. Efterfølgende bydes på en forfriskning.

Ivan Andersen (f. 1968) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i København i 2005. Han er kendt for sine mennesketomme malerier af hverdagens rum, der aldrig er helt så simple, som man umiddelbart skulle tro. Ivan Andersen har selv tidligere beskrevet det således, at han skaber rum, som er der, men samtidig ikke er der. Dermed giver han udtryk for en rumforståelse, der ikke er ulig den, man støder på, når man taler om de virtuelle rum, vi bevæger os i, som TV og internet.

Udstillingen på Rønnebæksholm er en naturlig fortsættelse af dette aspekt af Ivan Andersens værkpraksis, og vil være den første samlede visning af hans installationer. Til udstillingen på Rønnebæksholm skaber han endvidere en række nye, større installationer.

Udstillingen vender bunden i vejret på, hvad en maler med stort M kan benytte som sit materiale til udforskningen af rum - reelle såvel som maleriske, animerede såvel som konkrete. Udstillingen vil udforske de mange forskellige rum, vi bevæger os i, fra fysiske og virtuelle over mentale psykologiske til konceptuelle og undersøge, hvordan de hele tiden overlapper hinanden, smelter sammen og gensidigt påvirker hinanden.