Aktuel udstilling

Forestillinger om skønhed
Carl Johan Forsberg og Eva Louise Buus

Lørdag d. 17. september – søndag d. 18. december 2016

’Forestillinger om Skønhed’ tager udgangspunkt i Eva Louise Buus (f. 1979) og Carl Johan Forbsbergs (1868-1938) fælles om end forskellige søgen efter det skønne. Skønhed var for Carl Johan Forsberg det største gode i livet sammen med kunsten, og med stor pompøsitet beskrev han sig selv som en vandringsmand, der med stav og lygte begav sig fra sted til sted for at søge efter skønhedsidealet. Buus, der har kurateret udstillingen, er også interesseret i idéen om skønhed, men for hende er skønheden ikke noget fast definerbart. I stedet åbner hun gennem sine værker for spørgsmål som: hvad er skønt? Hvordan opleves og opfattes skønhed? Skal skønhed sanses eller forstås? Hverken udstillingen eller kataloget forsøger at besvare spørgsmålet om, hvad der er skønt. Derimod italesættes skønheden som et grundvilkår i vores måde at møde verden på.

”De motiver, der symboliserer det skønne, er ofte noget af det mest porøse og flygtige, vi har: Blomster visner og kvindekroppen forfalder. Jeg arbejder konsekvent med at mine værker forandres af enten tid, bevægelse eller lys.”
- Eva Louise Buus

Carl Johan Forsbergs værker er præget af raffinement og tyngde. Uagtet dette er han i dag nærmest ukendt, hvad der meget vel skyldes hans vedholdende arbejde med et klassisk skønhedsbegreb, der ikke lå i tråd med datidens trend. Hans medie var akvareller i stort format, hvoraf mange er udført i art nouveau stil med motiver fra Fanø, hvor han var bosiddende fra 1915.

Eva Louise Buus udvider i fortolkningen af Forsberg sin praksis fra primært maleriet til også at udføre værker med ætsninger på metalflader såsom kobber og zink. Processen er svær at kontrollere, og det er aldrig præcist til at vide, hvordan det endelige værk vil se ud. Selv efter at et værk er færdigt, fortsætter oxyderingsprocessen, hvilket skaber vilde, flygtige og ukontrollable farver og former.

”Metal har en art indbygget skønhed. Vi bliver oftest draget af den skinnende overflade, som både reflekterer verden og lukker af for den. Og så indeholder metallet, præcis som skønheden, sin egen modsætning, nemlig forfaldet. Den spejlblanke overflade oxideres og nedbrydes og er utrolig sart over for denne verdens aftryk”.
- Eva Louise Buus

Med hjælp fra private samlere fra ind- og udland samt værker fra den store samling af Forsbergs værker på Fanø Kunstmuseum, giver udstillingen på Rønnebæksholm en unik mulighed for at nyde værker, som ikke været udstillet siden Forsbergs egen tid. ’Forestillinger om Skønhed’ udfolder således ikke kun de to kunstneres værker i dialog med hinanden, men er også en vigtig og relevant genintroduktion af Forsberg på kunstscenen.

I forbindelse med udstillingen udkommer kataloget Forestillinger om skønhed med tekst af mag.art. Birgitte Agersnap. 128 sider dansk/engelsk.